Isinalin ang Kahilingan ng Balota

Upang makatanggap ng isang isinalin na balota para sa darating na Nobyembre 3, 2020 Pangulo ng Pangkalahatan Pangulo ng Pangulo sa alinman sa Espanya o Tagalog, mangyaring punan at isumite ang form sa ibaba.

Ang mga isinalin na Balota na hiniling ay mai-mail sa pagitan ng ika-19 ng Oktubre at ika-27 ng Oktubre.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tumawag sa 707-784-6675.

Humiling para sa isang Isinalin na Balota


Espanyol
Tagalog
  Please enter the word above in the space below